logo TOP texty

Vážení rodiče,

platba za ŠD v 2. pololetí bude přepočítána na dny, kdy skutečně byla pro žáky v provozu (tzn. s přihlédnutím na rotační způsob výuky jednotlivých tříd).

Žákům 1. a 2. tříd bude přeplatek odečten od platby na 1. pololetí příštího školního roku.

Žákům 3. a 4. tříd bude přeplatek vrácen v hotovosti vychovatelkami ŠD v průběhu následujících dvou týdnů.

Děkujeme za spolupráci.

Na základě rozhodnutí vlády probíhá výuka od 8. 6. 2021 bez nutnosti nošení roušky během výuky. O přestávkách a ve společných prostorech povinnost zůstává.

FB IMG 1623085815445

Podrobné informace MŠMT k provozu škol od 8. 6. 2021 ZDE.

Vážení rodiče,

Od 24. 05. 2021 bude probíhat prezenční výuka všech tříd v plném rozsahu.                                 

Výuka probíhá v plném rozsahu dle platného rozvrhu, který je k dispozici na liště nebo ZDE.

Žáci účastnící se prezenční výuky se musí podrobit antigennímu testování

1. - 4. třídy – v pondělí 07:30 – 08:00 vestibul – všichni před vstupem do šaten!

5. - 9. třídy – v pondělí ve třídě na začátku 1. vyučovací hodiny.

Informace a návod k aktuálně používaným testům Sejoy jsou uvedeny v odkazech na konci článku.

V případě pozitivního výsledku bude neprodleně vyrozuměn zákonný zástupce.

V případě, že se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, evidujeme absenci jako omluvenou a nezajišťujeme žákovi distanční vzdělávání. Probírané učivo si musí doplnit.

U žáků 1. – 3. tříd je povolena při testu přítomnost zákonných zástupců. Testování s přítomností zákonných zástupců bude probíhat ve vestibulu školy každé pondělí od 07:40 hod. do 08:00 hod.

Přítomnost žáků ve škole se řídí již dříve přijatými opatřeními – tzn. chirurgická rouška nebo respirátor ve všech vnitřních prostorách, větrání, rozestupy, režimová opatření v ŠJ, Hv bez zpěvu. Tv se sportovními aktivitami ve venkovních prostorech a omezeně v tělocvičně.

Provoz školní družiny je zajištěn v plném rozsahu. V pondělí se žáci testují.

Provoz školní jídelny je zajištěn v plném rozsahu za dodržení hygienických opatření.

Pro žáky s osobní přítomností ve škole (účastnící se prezenční výuky) je strava automaticky přihlášena, v případě nepřítomnosti (nemoc, absence, neúčast na vyučování) je třeba stravu odhlásit.

Děkujeme za vaši spolupráci při bezproblémovém zvládnutí návratu dětí do školy.

Informace k provozu škol od 24. 05. 2021

Informace pro rodiče k testování

Video k testování Sejoy

Letáček pro rodiče