logo TOP texty

Charakteristika školy

Škola byla otevřena v roce 1981 a její kapacita je 600 žáků.

Skládá se ze dvou pavilonů prvního a druhého stupně, pavilonu vedení školy, školní družiny, dvou tělocvičen a pavilonu školní jídelny.

nase skola 01

V budově školy působí pobočka Základní umělecké školy v Neštěmicích která provozuje mimoškolní hudební a výtvarné obory a dále ve škole působí soukromá ZUŠ Výtvarné studio, která se věnuje výtvarným oborům a keramice.

V místní části Svádov má škola detašované pracoviště v podobě mateřské školy o kapacitě 22 dětí.

nase skola nase skola

Sportovní zázemí

Pro výuku i mimoškolní činnost slouží dvě tělocvičny s rozměry 24 x 14 m a 18 x 14 m.

Dále je k dispozici multifunkční hřiště s umělým povrchem, které se skládá z běžecké dráhy o délce 200m, sektorů pro skok daleký a vysoký, vržiště na kouli, hřiště na malou kopanou, volejbal, basketbal a tenis. Součástí areálu je i fotbalové hřiště o rozměrech 100 x 65 m s umělým povrchem a speciálními šatnami pro fotbalové týmy.

nase skola

Vybavení ICT

Škola je vybavena celkem třinácti interaktivními tabulemi, další šest tříd je vybaveno projekční technikou - dataprojektory.

nase skola
nase skola video nase skola video

Pro potřebu výuky jsou k dispozici dvě počítačové učebny, jedna o celkovém počtu 29 počítačů, druhá s 16-ti počítači.

nase skola nase skola nase skola
nase skola nase skola nase skola

Tradice

  • Pro naše žáky každoročně pořádáme:
  • Vánoce na Kameňáku
  • Den dětí
  • Slavnostní vyřazování žáků 9. tříd
  • Sportovní olympiádu
  • Poslední zvonění
  • a mnoho dalších akcí