logo TOP texty

Informace k výskytu Covid19 na naší škole

Vážení rodiče,

ve třídách 5.B a 8.A byl PCR testem prokázán výskyt onemocnění Covid-19. Prioritně informaci obdrželi rodiče žáků uvedených tříd. V tuto chvíli čekáme na upřesnění pokynů od KHS, která je povinna oficiálně stanovit další postup a případně nařídit karanténu. Rychlost reakce KHS nedovedeme předvídat. Škola nemůže žákům či třídám nařídit karanténu, můžeme pouze doporučit dodržování platných opatření týkajících se karantény a zvážit další přítomnost dětí ve škole. Případná absence bude žákům omluvena. Na základě dalšího vývoje poté budeme upřesňovat i systém výuky v dotčených třídách. 

Další upřesnění na našich stránkách ZDE.

Ohledně školního stravování platí běžná pravidla - tzn. odběr jídla 1. den absence možný, v případě distančního vzdělávání odběr jídla možný.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

vedení ZŠ a MŠ Nová 1432/5, Ústí nad Labem