ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5
Školní rok : 2021/2022 rozvrh platný v týdnu od 10.5.

Třídy
Učitelé
Učebny
Souhrnné rozvrhy
Týden: 1
Týden: 2
Flash version
Souhrnný rozvrh tříd

ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5
Školní rok : 2021/2022 rozvrh platný v týdnu od 10.5.

Souhrnný rozvrh tříd

Týden: 1Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.A Čj
Lim

Celá třída
M
Lim

Celá třída
Tv
Lim
Tmalá
Celá třída
Čj
Lim

Celá třída

Aj
Kolář
Hv1
Celá třída
Čj
Lim

Celá třída

Lim

Celá třída
Čj
Lim

Celá třída

Čj
Lim

Celá třída
Čj
Lim

Celá třída
M
Lim

Celá třída
Hv
Lim

Celá třída

Čj
Lim

Celá třída
M
Lim

Celá třída
Vv
Lim

Celá třída
Čj
Lim

Celá třída

Tv
Lim
Tmalá
Celá třída
M
Lim

Celá třída
Čj
Lim

Celá třída
Prv
Lim

Celá třída1.B Čj
Sta

Celá třída
Tv
Sta
Tvelká
Celá třída
M
Sta

Celá třída
Čj
Sta

Celá třída

Čj
Sta

Celá třída
Aj
Kolář
Hv1
Celá třída
M
Sta

Celá třída
Čj
Sta

Celá třída

Tv
Sta
Tmalá
Celá třída
Čj
Sta

Celá třída

Sta

Celá třída
Čj
Sta

Celá třída

Čj
Sta

Celá třída
M
Sta

Celá třída
Čj
Sta

Celá třída
Prv
Sta

Celá třída

Čj
Sta

Celá třída
M
Sta

Celá třída
Vv
Sta

Celá třída
Hv
Sta

Celá třída2.A Čj
Hol

Celá třída
M
Hol

Celá třída
Čj
Hol

Celá třída
Hv
Hol

Celá třída

I
Lim
VT
Celá třída
Čj
Hol

Celá třída
M
Hol

Celá třída
Čj
Hol

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
M
Hol

Celá třída
Čj
Hol

Celá třída
Čj
Hol

Celá třída
Prv
Hol

Celá třída

Čj
Hol

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
M
Hol

Celá třída
Čj
Hol

Celá třída
Vv
Lim

Celá třída
Tv
Hol

Celá třída
Tv
Hol
Tmalá
Celá třída

Hol

Celá třída
Prv
Hol

Celá třída2.B Čj
Lej

Celá třída
Čj
Lej

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Prv
Lej

Celá třída

M
Lej

Celá třída
Hv
Sta

Celá třída
Čj
Lej

Celá třída
Čj
Lej

Celá třída
I
Sta
VT
Celá třída
M
Lej

Celá třída
Čj
Lej

Celá třída
Vv
Lej

Celá třída
Čj
Lej

Celá třída
Prv
Lej

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
M
Lej

Celá třída

Lej

Celá třída
Čj
Lej

Celá třída

M
Lej

Celá třída
Tv
Lej

Celá třída
Tv
Lej

Celá třída
Čj
Lej

Celá třída3.A Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Čj
Koh

Celá třída
M
Koh

Celá třída
Čj
Koh

Celá třída
Tv
Koh
Tvelká
Celá třída
Čj
Koh

Celá třída
M
Koh

Celá třída
Prv
Koh

Celá třída
Vv
Koh

Celá třída
Čj
Koh

Celá třída
Čj
Koh

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
I
Šve
VT
Celá třída
M
Koh

Celá třída
Hv
Tok
Hv1
Celá třída
Čj
Koh

Celá třída
M
Koh

Celá třída
Prv
Koh

Celá třída

Koh

Celá třída
Čj
Koh

Celá třída
Čj
Koh

Celá třída
Tv
Koh

Celá třída
Čj
Koh

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída3.B Čj
Šve

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
M
Šve

Celá třída
Tv
Šve
Tmalá
Celá třída
Čj
Šve

Celá třída
Čj
Šve

Celá třída
I
Šve
VT
Celá třída
M
Šve

Celá třída
Prv
Šve

Celá třída
Čj
Šve

Celá třída
Čj
Šve

Celá třída

Koh

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
M
Šve

Celá třída
Vv
Koh

Celá třída
M
Šve

Celá třída
Čj
Šve

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Prv
Šve

Celá třída
Čj
Šve

Celá třída
Čj
Šve

Celá třída
Čj
Šve

Celá třída
Hv
Tok
Hv1
Celá třída
Tv
Šve
Tmalá
Celá třída4.A Čj
Kolář

Celá třída
M
Kolář

Celá třída
Vla
Kolář

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Tv
Kolář
Tmalá
Celá třída
Pří
Hub

Celá třída

Lej

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
M
Kolář

Celá třída
Čj
Kolář

Celá třída
Čj
Kolář

Celá třída
Pří
Hub

Celá třída
M
Kolář

Celá třída
Tv
Kolář
Tvelká
Celá třída
Vv
Kolář

Celá třída
Vv
Kolář

Celá třídaI
Kolář
VT
Celá třída
Čj
Kolář

Celá třída
M
Kolář

Celá třída
Čj
Kolář

Celá třída
Vla
Kolář

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
M
Kolář

Celá třída
Čj
Kolář

Celá třída
Čj
Kolář

Celá třída
Hv
Tok

Celá třída
4.B Tv
Baj
Tmalá
Celá třída
M
Baj

Celá třída
Čj
Baj

Celá třída
Pří
Baj

Celá třída
Čj
Baj

Celá třída
M
Baj

Celá třída
Čj
Baj

Celá třída
I
Kolář
VT
Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Vla
Baj

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Hv
Tok

Celá třída
M
Baj

Celá třída
Čj
Baj

Celá třída
Tv
Baj
Tmalá
Celá třída
Pří
Baj

Celá třída
Lej

Celá třída
M
Baj

Celá třída
Čj
Baj

Celá třída
Vla
Baj

Celá třída
Čj
Baj

Celá třída
M
Baj

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Čj
Baj

Celá třída
Vv
Baj

Celá třída
Vv
Baj

Celá třída
4.C M
Hub

Celá třída
Čj
Hub

Celá třída
Pří
Hub

Celá třída
Vv
Hub

Celá třída
Vv
Hub

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třídaTv
Pech
Tvelká
Celá třída
M
Hub

Celá třída
Čj
Hub

Celá třída
Vla
Hub

Celá třída
Čj
Hub

Celá třída
M
Hub

Celá třída
I
Šve
VT
Celá třída

Koh

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Čj
Hub

Celá třída
Tv
Pech
Tmalá
Celá třída
Čj
Hub

Celá třída
M
Hub

Celá třída
Čj
Hub

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
M
Hub

Celá třída
Čj
Hub

Celá třída
Pří
Hub

Celá třída
Hv
Tok

Celá třída
Vla
Hub

Celá třída


5.A Hv
Tok
Hv2
Celá třída
M
Šte

Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída
Aj
Hyn
Aj
Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída
M
Šte

Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída
Vla
Baj

Celá třída

Šte

Celá třída
Vv
Šte

Celá třída
Vv
Šte

Celá třídaČj
Kraj

Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída
Aj
Hyn
Aj
Celá třída
Aj
Hyn
Aj
Celá třída
Tv
Šťá
Tvelká
Celá třída
Tv
Šťá
Tmalá
Celá třídaČj
Kraj

Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída
I
Šve
VT
Celá třída
M
Šte

Celá třída
Pří
Hub

Celá třída
M
Šte

Celá třída
Vla
Baj

Celá třída
M
Šte

Celá třída
Pří
Hub

Celá třída5.B Tv
Pech

Celá třída
Čj
Tvr

Celá třída
M
Pech

Celá třída
Pří
Pech

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Čj
Tvr

Celá třída
Čj
Tvr

Celá třída
Vla
Pech

Celá třída

Pech

Celá třída
Vv
Pech

Celá třída
Vv
Pech

Celá třídaM
Pech

Celá třída
Pří
Pech

Celá třída
Tv
Pech
Tmalá
Celá třída
Čj
Tvr

Celá třída
Čj
Tvr

Celá třída
Čj
Tvr

Celá třída
Čj
Tvr

Celá třída
M
Pech

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Vla
Pech

Celá třída
Hv
Tok
Hv2
Celá třída
M
Pech

Celá třída
I
Šve
VT
Celá třída
M
Pech

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída


8.A Aj
Pol
Aj
Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída
Ov
Tok
Ov
Celá třída
DNj
Smol
Nj
Celá třída
Hv
Tok
Hv2
Celá třída
Čj
Kraj

Celá třídaČj
Kraj

Celá třída
M
Bra

Celá třída
Aj
Pol
Aj
Celá třída
ČZ
Paš
Tvelká
Chlapci
ČZ
Paš
Tvelká
Chlapci
F
Fik

Celá třídaDNj
Smol
Nj
Celá třída
F
Fik

Celá třída

Smy

Celá třída
M
Bra

Celá třída
CvI
Kol
VT
Celá třída
D
Záp
D
Celá třídaM
Bra

Celá třída
Ch
Smy
Ch
Celá třída

Smy

Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída
ČZ
Paš
Tvelká
Chlapci
Z
Kht
Z
Celá třídaZ
Kht
Z
Celá třída
M
Bra

Celá třída
Ch
Smy
Ch
Celá třída
Aj
Pol
Aj
Celá třída
CvI
Kol
VT
Celá třída
D
Záp
D
Celá třída
ČZ
Šťá
Tmalá
Dívky
ČZ
Šťá
Tmalá
Dívky

ČZ
Šťá
Tmalá
Dívky

8.B DNj
Smol
Nj
Celá třída
F
Mat

Celá třída
D
Záp
D
Celá třída
Čj
Pol

Celá třída
Aj
Pol

Celá třída
Ov
Tok
Ov
Celá třídaZ
Kht
Z
Celá třída
Čj
Pol

Celá třída
M
Bra

Celá třída
ČZ
Paš
Tvelká
Chlapci
ČZ
Paš
Tvelká
Chlapci
Ch
Smy
Ch
Celá třída

Vv
Šte

Celá třída

Fik

Celá třída
DNj
Smol
Nj
Celá třída
M
Bra

Celá třída

Fik

Celá třída
Ev
Záp
D
Celá třída
Z
Kht
Z
Celá třídaČj
Pol

Celá třída
F
Mat

Celá třída
M
Bra

Celá třída
Aj
Pol
Aj
Celá třída
ČZ
Paš
Tvelká
Chlapci
Hv
Tok
Hv2
Celá třídaD
Záp
D
Celá třída
Ch
Smy
Ch
Celá třída
Aj
Pol
Aj
Celá třída
M
Bra

Celá třída
Ev
Záp
D
Celá třída
Čj
Pol

Celá třída
ČZ
Šťá
Tmalá
Dívky
ČZ
Šťá
Tmalá
Dívky

ČZ
Šťá
Tmalá
Dívky

9.A F
Mat

Celá třída
Hv
Tok
Hv2
Celá třída
Aj
Pol
Aj
Celá třída
D
Záp
D
Celá třída
DNj
Smol
Nj
Celá třída
Aj
Pol
Aj
Celá třídaM
Bra

Celá třída
F
Mat

Celá třída
Z
Paš
Z
Celá třída
Ch
Smy
Ch
Celá třída

Smy

Celá třída
Tv
Paš
Tvelká
Chlapci

Pč-Tp
Mat

Celá třída
M
Bra

Celá třída
Čj
Pok

Celá třída
CvM
Kou

1. Skupina
Čj
Pok

Celá třída
DNj
Smol
Nj
Celá třída
Ov
Tok
Ov
Celá třídaCh
Smy
Ch
Celá třída
M
Bra

Celá třída
Aj
Pol
Aj
Celá třída

Smy

Celá třída
M
Bra

Celá třída

Tv
Paš
Tvelká
Chlapci
Z
Paš
Z
Celá třída

Čj
Pok

Celá třída
CvM
Kou

1. Skupina
Čj
Pok

Celá třída
D
Záp
D
Celá třída
I
Smy

Celá třída


Tv
Šťá
Tmalá
Dívky

Mv
Pok
MPC
2. Skupina
Tv
Šťá
Tmalá
DívkyMv
Pok
MPC
2. Skupina9.B D
Záp
D
Celá třída
Čj
Pol

Celá třída
DNj
Smol
Nj
Celá třída
F
Mat

Celá třída
Aj
Hyn
Aj
Celá třída
M
Mat

Celá třídaČj
Pol

Celá třída
Z
Paš
Z
Celá třída
F
Mat

Celá třída
M
Mat

Celá třída
M
Mat

Celá třída
Tv
Paš
Tvelká
Chlapci

I
Smy
VT
Celá třída
Ch
Smy
Ch
Celá třída

Smy

Celá třída
CvM
Kou

1. Skupina
DNj
Smol
Nj
Celá třída
Aj
Hyn
Aj
Celá třída
Aj
Hyn
Aj
Celá třídaM
Mat

Celá třída
Čj
Pol

Celá třída
Ov
Mat
Ov
Celá třída
Z
Paš
Z
Celá třída
Čj
Pol

Celá třída

Tv
Paš
Tvelká
Chlapci
Hv
Tok
Hv2
Celá třída


Smy

Celá třída
CvM
Kou

1. Skupina
D
Záp
D
Celá třída
Ch
Smy
Ch
Celá třída
Pč-Pv
Pech

Celá třída


Tv
Šťá
Tmalá
Dívky

Mv
Pok
MPC
2. Skupina
Tv
Šťá
Tmalá
DívkyMv
Pok
MPC
2. SkupinaNásl.strana

Třídy  Učitelé  Učebny  Souhrnný rozvrh tříd  Souhrnný rozvrh učitelů  Souhrnný rozvrh učeben 

Poslední změna : 11.05.2021 13:48:52
http://www.aScTimeTables.com