ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5
Školní rok : 2021/2022

Třídy
Učitelé
Učebny
Souhrnné rozvrhy
Týden: 1
Týden: 2
Flash version
Souhrnný rozvrh tříd

ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5
Školní rok : 2021/2022

Souhrnný rozvrh tříd

Týden: 1Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.A Čj
Kolář

Celá třída
Čj
Kolář

Celá třída
Tv
Kolář
Tmalá
Celá třída
M
Kolář

Celá třída

Aj
Kolář

Celá třída

Hub

Celá třída
M
Kolář

Celá třída
Čj
Kolář

Celá třída

M
Kolář

Celá třída
Tv
Kolář
Tvelká
Celá třída
Čj
Kolář

Celá třída
Čj
Kolář

Celá třída

Čj
Kolář

Celá třída
Čj
Kolář

Celá třída
Prv
Kolář

Celá třída
Vv
Kolář

Celá třída

Čj
Kolář

Celá třída
M
Kolář

Celá třída
Hv
Hra

Celá třída
Čj
Kolář

Celá třída1.B M
Hub

Celá třída
Čj
Hub

Celá třída

Hub

Celá třída
Čj
Hub

Celá třída

Tv
Hub
Tvelká
Celá třída
Aj
Kolář

Celá třída
Čj
Hub

Celá třída
Čj
Hub

Celá třída

M
Hub

Celá třída
Čj
Hub

Celá třída
Tv
Hub
Tvelká
Celá třída
Prv
Hub

Celá třída

M
Hub

Celá třída
Čj
Hub

Celá třída
Vv
Hub

Celá třída
Čj
Hub

Celá třída

M
Hub

Celá třída
Čj
Hub

Celá třída
Čj
Hub

Celá třída
Hv
Hol

Celá třída1.C M
Baj

Celá třída
Čj
Baj

Celá třída
Čj
Baj

Celá třída
Tv
Baj
Tmalá
Celá třída

Hv
Baj
Hv1
Celá třída
Čj
Baj

Celá třída
Vv
Baj

Celá třída
Čj
Baj

Celá třída

Tv
Baj
Tmalá
Celá třída
M
Baj

Celá třída
Čj
Baj

Celá třída
Čj
Baj

Celá třída

M
Baj

Celá třída
Čj
Baj

Celá třída

Baj

Celá třída
Prv
Baj

Celá třída

M
Baj

Celá třída
Čj
Baj

Celá třída
Aj
Kolář
Hv1
Celá třída
Čj
Baj

Celá třída2.A Čj
Lim

Celá třída
M
Lim

Celá třída
Vv
Lim

Celá třída
Čj
Lim

Celá třída
Tv
Lim
Tvelká
Celá třída
Čj
Lim

Celá třída
M
Lim

Celá třída
Čj
Lim

Celá třída
I
Lim
VT
Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Čj
Lim

Celá třída
Prv
Lim

Celá třída
Hv
Lim

Celá třída
Tv
Lim
Tmalá
Celá třída

Čj
Lim

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
M
Lim

Celá třída
Čj
Lim

Celá třída

Čj
Lim

Celá třída
M
Lim

Celá třída

Lim

Celá třída
Prv
Lim

Celá třída2.B Čj
Sta

Celá třída
M
Sta

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Vv
Sta

Celá třída
Tv
Sta
Tmalá
Celá třída
Čj
Sta

Celá třída
M
Sta

Celá třída
Čj
Sta

Celá třída

Sta

Celá třída
Hv
Sta

Celá třída
Čj
Sta

Celá třída
M
Sta

Celá třída
Prv
Sta

Celá třída
Čj
Sta

Celá třída

Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Tv
Sta
Tvelká
Celá třída
Čj
Sta

Celá třída
I
Sta
VT
Celá třída

Čj
Sta

Celá třída
M
Sta

Celá třída
Prv
Sta

Celá třída
Čj
Sta

Celá třída3.A Čj
Hol

Celá třída
M
Hol

Celá třída
Vv
Sta

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Prv
Baj

Celá třída
M
Hol

Celá třída
Čj
Hol

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Čj
Hol

Celá třída
I
Šve
VT
Celá třída
M
Hol

Celá třída
Čj
Hol

Celá třída

Lej

Celá třída
Čj
Hol

Celá třída

Čj
Hol

Celá třída
M
Hol

Celá třída
Čj
Hol

Celá třída
Hv
Hol

Celá třída
Prv
Baj

Celá třída
Tv
Hol
Tmalá
Celá třída
Tv
Hol

Celá třída
Čj
Hol

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Čj
Hol

Celá třída


3.B Čj
Lej

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
M
Lej

Celá třída

Lej

Celá třída
Čj
Lej

Celá třída
Čj
Lej

Celá třída
M
Lej

Celá třída
Čj
Lej

Celá třída
Vv
Lej

Celá třída
Prv
Lej

Celá třída
Čj
Lej

Celá třída
M
Lej

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Čj
Lej

Celá třída

I
Sta
VT
Celá třída
Čj
Lej

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Prv
Lej

Celá třída
Hv
Hra
Hv1
Celá třída
Čj
Lej

Celá třída
Tv
Lej
Tmalá
Celá třída
Tv
Lej

Celá třída
M
Lej

Celá třída
Čj
Lej

Celá třída


4.A Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Tv
Koh
Tvelká
Celá třída
M
Koh

Celá třída
I
Šve
VT
Celá třída
Čj
Koh

Celá třída
M
Koh

Celá třída
Pří
Koh

Celá třída
Čj
Koh

Celá třída
Vla
Koh

Celá třída
Čj
Koh

Celá třída
M
Koh

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Čj
Koh

Celá třída
Tv
Koh
Tvelká
Celá třída
Vv
Koh

Celá třída
Vv
Koh

Celá třídaM
Koh

Celá třída
Čj
Koh

Celá třída
Vla
Koh

Celá třída

Koh

Celá třída
Čj
Koh

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
M
Koh

Celá třída
Čj
Koh

Celá třída
Hv
Hra

Celá třída
Pří
Koh

Celá třída
4.B M
Šve

Celá třída
Tv
Šve
Tmalá
Celá třída
Čj
Šve

Celá třída

Koh

Celá třída
Vla
Šve

Celá třída
Čj
Šve

Celá třída
M
Šve

Celá třída
Čj
Šve

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Pří
Lim

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Čj
Šve

Celá třída
I
Šve
VT
Celá třída
M
Šve

Celá třída
Vv
Hub

Celá třída
Vv
Hub

Celá třídaČj
Šve

Celá třída
Pří
Lim

Celá třída
Hv
Hra

Celá třída
M
Šve

Celá třída
Čj
Šve

Celá třída
M
Šve

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Čj
Šve

Celá třída
Vla
Šve

Celá třída
Tv
Šve
Tmalá
Celá třída
5.A M
Šte

Celá třída

Šte

Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída
Aj
Hyn
Aj
Celá třída
Vla
Výs

Celá třída
Tv
Maš
Tmalá
Celá třída
M
Šte

Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída
M
Šte

Celá třída
Vv
Šte

Celá třída
Vv
Šte

Celá třídaAj
Hyn
Aj
Celá třída
Hv
Hra
Hv2
Celá třída
M
Šte

Celá třída
Vla
Výs

Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída
Pří
Pech

Celá třída
I
Šve
VT
Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída
M
Šte

Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída
Tv
Maš

Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída
Aj
Hyn
Aj
Celá třída
Pří
Pech

Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída


5.B M
Pech

Celá třída
Pří
Pech

Celá třída
Vla
Pech

Celá třída

Pech

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Čj
Peš

Celá třída
Hv
Hra
Hv2
Celá třída
M
Pech

Celá třída
Čj
Peš

Celá třída
Vv
Pech

Celá třída
Vv
Pech

Celá třídaM
Pech

Celá třída
Pří
Pech

Celá třída
Tv
Pech
Tmalá
Celá třída
Čj
Peš

Celá třída
Čj
Peš

Celá třída
Čj
Peš

Celá třída
Tv
Pech
Tmalá
Celá třída
M
Pech

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Čj
Peš

Celá třída
M
Pech

Celá třída
I
Šve
VT
Celá třída
Vla
Pech

Celá třída
Čj
Peš

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída


5.C Tv
Výs
Tmalá
Celá třída
Čj
Výs

Celá třída
M
Výs

Celá třída
Čj
Výs

Celá třída

Kolář

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třídaČj
Výs

Celá třída
M
Výs

Celá třída
Pří
Výs

Celá třída
Vla
Výs

Celá třída
Vv
Výs

Celá třída
Vv
Výs

Celá třídaI
Šve
VT
Celá třída
Čj
Výs

Celá třída
M
Výs

Celá třída
Aj
Šol
Hv1
Celá třída
Hv
Hra
Hv1
Celá třída
Tv
Výs
Tmalá
Celá třída
Čj
Výs

Celá třída
M
Výs

Celá třída
Vla
Výs

Celá třída
Aj
Šol

Celá třída
Čj
Výs

Celá třída
M
Výs

Celá třída
Pří
Výs

Celá třída
Čj
Výs

Celá třída6.A F
Kou

Celá třída
Z
Kro
Z
Celá třída
Vv
Šte

Celá třída
Vv
Šte

Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída
D
Záp
D
Celá třída
Fik

Celá třída
ČZ
Kro
Tvelká
Chlapci
M
Mat

Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída
Aj
Hyn
Aj
Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída
M
Mat

Celá třída
Hv
Hra
Hv2
Celá třída
D
Záp
D
Celá třída
Z
Kro
Z
Celá třída
Aj
Hyn
Aj
Celá třída
Fik

Celá třída
F
Kou

Celá třída
ČZ
Kro
Tvelká
Chlapci
M
Mat

Celá třída
Ov
Záp
Ov
Celá třída
Čj
Kraj

Celá třídaČj
Kraj

Celá třída
ČZ
Kro
Tvelká
Chlapci
M
Mat

Celá třída
Aj
Hyn
Aj
Celá třída
ČZ
Maš
Tmalá
Dívky


ČZ
Maš
Tmalá
DívkyČZ
Maš

Dívky6.B M
Mat

Celá třída
Čj
Pok

Celá třída
Z
Kro
Z
Celá třída
Čj
Pok

Celá třída
Vv
Šte

Celá třída
Vv
Šte

Celá třídaAj
Hyn
Aj
Celá třída
ČZ
Kro
Tvelká
Chlapci
F
Fik

Celá třída

Fik

Celá třída
D
Záp
D
Celá třída
Hv
Hra
Hv2
Celá třída
Aj
Hyn
Aj
Celá třída
M
Mat

Celá třída
Z
Kro
Z
Celá třída
Čj
Pok

Celá třída
Čj
Pok

Celá třídaM
Mat

Celá třída
Aj
Hyn
Aj
Celá třída
ČZ
Kro
Tvelká
Chlapci
F
Fik

Celá třída

Fik

Celá třída
Ov
Záp
Ov
Celá třídaM
Mat

Celá třída
ČZ
Kro
Tvelká
Chlapci
D
Záp
D
Celá třída
Čj
Pok

Celá třída
ČZ
Maš
Tmalá
Dívky


ČZ
Maš
Tmalá
DívkyČZ
Maš

Dívky7.A F
Fik

Celá třída

Fik

Celá třída
M
Kou

Celá třída
Čj
Peš

Celá třída

Mat

7.B(2. Skupina), 7.A(1. Skupina)Nj
Smol
Nj
Celá třída
Čj
Peš

Celá třída
Tv
Kro
Tvelká
Chlapci
Aj
Hyn
Aj
1. Skupina
M
Kou

Celá třída

D
Záp
D
Celá třída
Hv
Hra
Hv2
Celá třída

Čj
Peš

Celá třída
M
Kou

Celá třída
Aj
Hyn
Aj
1. Skupina
CvI
Kol
VT
1. Skupina
F
Fik

Celá třída
Z
Kro
Z
Celá třídaD
Záp
D
Celá třída
Čj
Peš

Celá třída
Aj
Hyn
Aj
1. Skupina
Tv
Kro
Tvelká
Chlapci
Vv
Šte

Celá třída
Vv
Šte

Celá třídaZ
Kro
Z
Celá třída
Nj
Smol
Nj
Celá třída

Fik

Celá třída
CvI
Kol
VT
1. Skupina
Ov
Hra
Ov
Celá třída
M
Kou

Celá třída

Pech

7.B(1. Skupina), 7.A(2. Skupina)

Tv
Maš
Tmalá
Dívky
Aj
Pol
Nj
2. SkupinaAj
Pol

2. Skupina
CvČ
Kraj

7.A(2. Skupina), 7.C(1. Skupina)Aj
Pol

2. Skupina
Tv
Maš
Tmalá
Dívky
CvČ
Kraj

7.A(2. Skupina), 7.C(1. Skupina)

7.B Čj
Peš

Celá třída
Aj
Hyn
Aj
1. Skupina

Fik

Celá třída
M
Kou

Celá třída

Pech

7.B(1. Skupina), 7.A(2. Skupina)Z
Kro
Z
Celá třída
F
Fik

Celá třída
Tv
Kro
Tvelká
Chlapci
M
Kou

Celá třída
Čj
Peš

Celá třída

Hv
Hra
Hv2
Celá třída
D
Záp
D
Celá třída

F
Fik

Celá třída
Nj
Smol
Nj
Celá třída
Z
Kro
Z
Celá třída
CvI
Kol
VT
1. Skupina
Vv
Šte

Celá třída
Vv
Šte

Celá třídaAj
Hyn
Aj
1. Skupina
D
Záp
D
Celá třída
M
Kou

Celá třída
Tv
Kro
Tvelká
Chlapci
Nj
Smol
Nj
Celá třída
Čj
Peš

Celá třídaAj
Hyn
Aj
1. Skupina

Fik

Celá třída
Čj
Peš

Celá třída
CvI
Kol
VT
1. Skupina
M
Kou

Celá třída
Ov
Hra
Ov
Celá třída

Aj
Pol
Nj
2. SkupinaMat

7.B(2. Skupina), 7.A(1. Skupina)

Tv
Maš
Tmalá
Dívky

CvM
Kou

2. Skupina

Aj
Pol
Nj
2. Skupina


Tv
Maš
Tmalá
Dívky

Aj
Pol
Nj
2. Skupina


CvM
Kou

2. Skupina

7.C Čj
Pok

Celá třída
D
Záp
D
Celá třída
Aj
Hyn
Aj
1. Skupina
Z
Kro
Z
Celá třída

M
Kou

Celá třída
Aj
Hyn
Aj
1. Skupina
Ov
Hyn
Ov
Celá třída
Tv
Kro
Tvelká
Chlapci
Nj
Smol
Nj
Celá třída

F
Fik

Celá třída

Fik

Celá třída

Z
Kro
Z
Celá třída
D
Záp
D
Celá třída
Čj
Pok

Celá třída
CvČ
Kraj

7.A(2. Skupina), 7.C(1. Skupina)
M
Kou

Celá třída
Hv
Hra
Hv2
Celá třídaM
Kou

Celá třída
F
Fik

Celá třída
Nj
Smol
Nj
Celá třída
Aj
Hyn
Aj
1. Skupina
Tv
Kro
Tvelká
Chlapci

Fik

Celá třídaM
Kou

Celá třída
Čj
Pok

Celá třída
Čj
Pok

Celá třída
CvČ
Kraj

7.A(2. Skupina), 7.C(1. Skupina)
Vv
Šte

Celá třída
Vv
Šte

Celá třída


Aj
Pol

2. SkupinaAj
Pol
Nj
2. Skupina

Tv
Maš
Tmalá
Dívky
CvM
Kou

2. Skupina
Aj
Pol
Nj
2. Skupina
Tv
Maš
Tmalá
DívkyCvM
Kou

2. Skupina

8.A Aj
Pol
Aj
Celá třída
Ov
Hra
Ov
Celá třída
Čj
Peš

Celá třída
D
Záp
D
Celá třída

Fik

Celá třída
Z
Kht
Z
Celá třídaF
Mat

Celá třída
M
Bra

Celá třída
Ch
Smy
Ch
Celá třída
Hv
Hra
Hv2
Celá třída
ČZ
Kro
Tvelká
Chlapci
Aj
Pol
Aj
Celá třídaNj
Smol
Nj
Celá třída

Fik

Celá třída
D
Záp
D
Celá třída
M
Bra

Celá třída
CvI
Kol
VT
1. Skupina
Čj
Peš

Celá třídaM
Bra

Celá třída
Ch
Smy
Ch
Celá třída
F
Mat

Celá třída
Čj
Peš

Celá třída
Aj
Pol

Celá třída
ČZ
Kro
Tvelká
Chlapci

Vv
Šte

Celá třída
Čj
Peš

Celá třída
M
Bra

Celá třída
ČZ
Kro
Tvelká
Chlapci
Nj
Smol
Nj
Celá třída
CvI
Kol
VT
1. Skupina
Z
Kht
Z
Celá třída

ČZ
Maš
Tmalá
Dívky
Ev
Záp
D
2. Skupina

ČZ
Maš
Tmalá
Dívky

ČZ
Maš
Tmalá
Dívky

Ev
Záp
D
2. Skupina
8.B Čj
Kraj

Celá třída
M
Kou

Celá třída
F
Mat

Celá třída
Ov
Hra
Ov
Celá třída
D
Záp
D
Celá třída

Fik

Celá třídaAj
Pol

Celá třída
M
Kou

Celá třída
Nj
Smol
Nj
Celá třída
Z
Smol
Z
Celá třída
ČZ
Kro
Tvelká
Chlapci
Ch
Smy
Ch
Celá třída


Mat

1. Skupina
F
Mat

Celá třída
Aj
Pol

Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída

Fik

Celá třída
CvI
Kol
VT
1. Skupina
M
Kou

Celá třídaČj
Kraj

Celá třída
Z
Smol
Z
Celá třída
D
Záp
D
Celá třída
Hv
Hra
Hv2
Celá třída
M
Kou

Celá třída
ČZ
Kro
Tvelká
ChlapciNj
Smol

Celá třída
Aj
Pol
Aj
Celá třída
ČZ
Kro
Tvelká
Chlapci
Ch
Smy
Ch
Celá třída
CvI
Kol
VT
1. Skupina
Čj
Kraj

Celá třída

ČZ
Maš
Tmalá
DívkyPech

2. Skupina
Ev
Záp
D
2. Skupina

ČZ
Maš
Tmalá
Dívky

ČZ
Maš
Tmalá
Dívky

Ev
Záp
D
2. Skupina
9.A Ov
Hra
Ov
Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída
D
Záp
D
Celá třída
F
Mat

Celá třída
Z
Kht
Z
Celá třída
Aj
Hyn
Aj
Celá třídaCh
Smy
Ch
Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída
Hv
Hra
Hv2
Celá třída
M
Bra

Celá třída
Z
Kht
Z
Celá třída
Tv
Kro
Tvelká
Chlapci

Vv
Šte

Celá třída
M
Bra

Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída
CvM
Kou

1. Skupina
Aj
Hyn
Aj
Celá třída
Nj
Smol
Nj
Celá třída
D
Záp
D
Celá třídaCh
Smy
Ch
Celá třída
F
Mat

Celá třída
M
Bra

Celá třída
Čj
Kraj

Celá třída
Aj
Hyn
Aj
Celá třída


Smy

Celá třída
Tv
Kro
Tvelká
Chlapci


Smy

Celá třída
CvM
Kou

1. Skupina
Nj
Smol
Nj
Celá třída
M
Bra

Celá třída

Mat

Celá třída


Tv
Maš
Tmalá
Dívky

Mv
Peš
MPC
2. Skupina

Tv
Maš
Tmalá
Dívky


Mv
Peš
MPC
2. Skupina9.B D
Záp
D
Celá třída
F
Mat

Celá třída
Ov
Hra
Ov
Celá třída
Z
Kht

Celá třída
Aj
Pol
Aj
Celá třída
Čj
Pol

Celá třídaM
Bra

Celá třída
Ch
Smy
Ch
Celá třída
Čj
Pol

Celá třída
Z
Kht

Celá třída
Aj
Pol

Celá třída
Tv
Kro
Tvelká
Chlapci

I
Smy
VT
Celá třída
D
Záp
D
Celá třída
M
Bra

Celá třída
CvM
Kou

1. Skupina
Nj
Smol
Nj
Celá třída
Aj
Pol
Aj
Celá třída
Čj
Pol

Celá třídaNj
Smol

Celá třída
Čj
Pol

Celá třída
Ch
Smy
Ch
Celá třída
M
Bra

Celá třída

Smy

Celá třída

Hv
Hra
Hv2
Celá třída
Tv
Kro
Tvelká
Chlapci

M
Bra

Celá třída
CvM
Kou

1. Skupina

Smy

Celá třída
F
Mat

Celá třída

Pech

Celá třída


Tv
Maš
Tmalá
Dívky

Mv
Peš
MPC
2. Skupina

Tv
Maš
Tmalá
Dívky


Mv
Peš
MPC
2. SkupinaNásl.strana

Třídy  Učitelé  Učebny  Souhrnný rozvrh tříd  Souhrnný rozvrh učitelů  Souhrnný rozvrh učeben 

Poslední změna : 21.09.2021 15:48:12
http://www.aScTimeTables.com